Aluevaalit 2022 – Tammikuulla

Tammikuun 23. päivänä 2022 toimitettavien aluevaalien

Ennakkoäänestys

alkaa keskiviikkona 12.1.2022 ja päättyy tiistaina 18.1.2022.

Kauhajoen kaupungissa ennakkoäänestyspaikkana toimii Kauhajoen kaupungintalo, osoite Hallintoaukio, Kauhajoki, seuraavina aukioloaikoina:

ke 12.1.2022 – pe 14.1.2022          klo 10:00 – 18:00

la 15.1.2022 – su 16.1.2022           klo 10:00 – 16:00

ma 17.1.2022 – ti 18.1.2022           klo 10:00 – 20:00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestystä on pyydettävä kirjallisesti tai puhelimitse kotikunnan keskusvaalilautakunnalta viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esimerkiksi lähiomainen.

Ilmoittautumislomakkeita saa kaupungintalolta neuvonnasta 10.1.2022 alkaen tai internetistä osoitteesta

https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Puhelimitse ilmoituksia vastaanotetaan kaupunginkansliassa 10.1.2022 alkaen puh. 040 674 8290 (varalla 040 656 4966).

Halutessaan kotiäänestyspyynnön voi jättää myös sähköpostilla kirjaamo@kauhajoki.fi

Keskusvaalilautakunnan käyntiosoite on Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki ja postiosoite PL 500, 61801 Kauhajoki.

Vaalipäivän äänestys

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikat Kauhajoen kaupungissa ovat:

Äänestysalue              Äänestyspaikka                            Lähiosoite

Nro    Nimi

1       Aro                      Aron koulu,                                   Aronkuja 18

2       Kirkonkylä         Kaupungintalo                             Hallintoaukio

3       Ikkeläjärvi           Ikkeläjärven nuorisoseurantalo  Rytinevantie 6

4       Kainasto            Kainaston koulu                           Kainaston keskustie 38

5       Hyyppä               Hyypän koulu                              Kauhajärventie 835

6       Nummijärvi        Nummikoti / Kylätupa             Nummikodintie 10

7       Pukkila               Pukkilan koulu                             Hyypäntie 78

8       Päntäne             Päntäneen koulu                          Keturinkyläntie 5

 

 

Kauhajoki 1.12.2021

 

 

Kauhajoen kaupungin keskusvaalilautakunta